Piotr Bola

Status: Minister Finansów Samorządu Uczniowskiego Prywatnej Szkoły Podstawowej "Arkona i Prywatnego Gimnazjum "Primarius"

Rafał "Mistrz" Smandek jest opiekunem naszego samorządu uczniowskiego. W naszej szkole uczy matematki, a także prowadzi kółko szachowe. Interesuje się: ...