Pechowy numerek


Pechowy numerek jest to forma sprawdzenia wiedzy polegająca na tym, że osoba z numerkiem, który został uprzednio wybrany, jest sprawdzana z wszystkich przedmiotów, poprzez pytanie jej przez każdego nauczyciela, przynajmniej raz w ciągu jednego tygodnia. Dzięki temu osoba wylosowana osobą będzię w tym tygodniu uczyć się bardziej niż normalnie, dzięki czemu ogólna wiedza naszej szkoły zostaje znacznie powiększona.


W tym tygodniu pechowym numerkiem jest:


7