Michał Szymocha

Status: Przewodniczący Szkoły

Rafał "Mistrz" Smandek jest opiekunem naszego samorządu uczniowskiego. W naszej szkole uczy matematki, a także prowadzi kółko szachowe. Interesuje się: ...